Regulamin i prawa konsumenta

Regulamin Ads-Center.NET Sklep Serwis i sklep internetowy pod domeną Ads-Center.NET należy do firmy Internetowa Agencja Marketingowa Ads-Center.NET Sp Zoo

Biuro znajduje się:

Ads-Center.NET Sp Zoo
Sky Tower
ul.Gwiaździsta 62
Piętro 12, lokal nr 2
53-413 Wrocław

Adres do reklamacji:
Ads-Center.NET
Wrocław 53-137
al. Wiśniowa 18A lokal 10

Procedura reklamacyjna:
1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adscenter.net@gmail.com], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej sklep Ads-Center.NET, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [adscenter.net@gmail.com]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres :
Ads-Center.NET
Wrocław 53-137
al. Wiśniowa 18A lokal 10

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Ads-Center.net [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu Ads-Center.NET nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku realizacji mailingu którego konsument nie jest wstanie zwrócić sprzedawcy.

W przypadku zakupu przedmiotów elektronicznych które można dowolnie kopiować, lub takich jak mailing i wyświetlania banerów reklamowych których nie można cofnąć.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Firma Ads-Center.NET Sp Zoo., zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich przedmiotów fizycznych w nienaruszonym stanie. Zobowiązanie dotyczy również usług świadczonych w internecie z pominięciem zdarzeń niezależnych od firmy.

 

Sposób dokonywania zamówień:

Każdy kontrahent, który chce zakupić usługę towar w naszym sklepie Ads-Center.NET może skorzystać z zakładki Sklep. Proszę wybrać usługę z listy dostępnych, zaznaczyć ilość wraz z uzupełnieniem dodatkowych potrzebnych danych jak link do strony czy link do obraska będącego banerem reklamowym a następnie zatwierdzić swój wybór. Po dokonaniu wyboru towarów i usług, kontrahent powinien opłacić sumę znajdującą się w koszyku.

 

Sposoby płatności:

Firma Ads-Center.NET Sp Zoo., przyjmuje jedynie wpłaty bezpośrednie na konto oraz przelewy za pośrednictwem PayPro S.A. (przelewy24.pl). W przypadku przelewów za pośrednictwem Przelewy24.pl użytkownik musi skorzystać z bramki automatycznej dostarczonej przez PayPro S.A., dostępnej przy każdym produkcie na stronie naszego sklepu. W przypadku przelewu bezpośredniego należy rządaną kwotę przelać na konto w mBank o numerze 41 1140 2004 0000 3202 7743 2816

Sposób dostawy:

Wszystkie produkty i usługi Ads-Center.NET Sp zoo,. są w postaci cyfrowej tym samym dostarczamy wszystkie metodą Online. Skrypty PHP.MySql instalujemy lub dostarczamy w formie paczki ZIP. W przypadku wyświetleń banerów reklamowych dostarczamy panel z statystykami. W przypadku mailingu dostarczamy panel z statystykami. W przypadku audytu SEO lub linków dostarczamy pliki PDF z raportem. W przypadku stron WWW instalujemy na wybranym serwerze lub dostarczamy w formie paczki ZIP.


Kodeks dobrych praktyk:
Firma Internetowa Agencja Marketingowa Ads-Center.NET Sp Zoo stosuje kodeks dobrych praktyk stworzony przez WiarygodnaFirma.pl

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocław. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Katalogowanie Stron WWW
Katalogowanie to dodawanie wpisów do stron oferujących taką możliwość. W internecie można spotkać się z ogromną ilością katalogów dzięki którym możemy zdobyć kolejny link do naszej witryny. Dla osób które nie mają czasu zajmować się tym zagadnieniem przygotowaliśmy dostęp do systemu Adder. Jest to robot do umieszczania w pewnych katalogach wpisów automatycznie każdego dnia bez Twojej ingerencji. Poza jednorazowym przygotowaniem konfiguracji dodawarki możesz się nie martwić o czas na odnalezienie nowego katalogu i dodanie kolejnego wpisu.
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
Pozycjonowanie to ważna część wszystkich projektów internetowych. Jeżeli pragniesz pozyskać dużą liczbę odwiedzających musisz albo reklamować się w mediach lub zdobyć kilka miejsc w top10 wyszukiwarek. Dobrze pozycjonowana strona internetowa również zwiększa swoją wartość. Dlatego warto zadbać o dobrą pozycję własnych witryn. Aby nie tracić pieniędzy i czasu na pozycjonowanie słabych fraz skorzystaj z badania fraz w wyszukiwarkach. Po otrzymaniu wyników możesz skupić się na najważniejszych celach.

Nasza firma Ads-Center.NET istnieje od 2006- 2024 r.
Prawa do treści oraz grafik zastrzeżone dla właściciela lub podmiotów których są własnością. Kopiowanie treści z Ads-Center.NET , subdomen oraz podstron surowo zabronione, wszelie prawa majątkowe są zastrzeżone.