RODO – Ads-Center.NET Sp zoo.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych, który jest jednocześnie właścicielem serwisu Ads-Center.NET jest firma Ads-Center.NET Sp zoo., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62/12/2 w budynku SkyTower Wrocław, kod pocztowy 53-413 (dalej „My”, „Ads-Center.NET”).

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie danych osobowych jest Krzysztof Wolski.
Dane kontaktowe:
adres e-mail: adscenter.net@gmail.com,
adres pocztowy: zgodny z adresem siedziby z dopiskiem "Dane osobowe".

Jak pozyskujemy dane osobowe

Dane osobowe pozyskiwane są podczas zakupów w sklepie, zakładania konta użytkownika, a także później, w związku z aktywnością między konsumentem a Ads-Center.NET.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ads-Center.NET i jakie dane konkretnie potrzebujemy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu internetowego Ads-Center.NET;

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta;

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ads-Center.NET, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności na stronie;

 • dopasowanie wyświetlanych reklam (premiowanych jak i tradycyjnych) zgodnie z Twoim profilem osobowym i pozostałą aktywnością;

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji np. przez e-mail;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Ads-Center.NET oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie ciągłości rozliczeń.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie usuwając konto użytkownika lub zgłaszając taką dyspozycję oficjalnym kanałem.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych:
adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP firmy, data urodzenia i miejscowość.
Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziesz mógł korzystać z Ads-Center.NET.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Oprócz powyższych danych poprosimy Cię o pełne dane adresowe do celów kontaktowych i rozliczeń.
Podanie danych adresowych jest nieobowiązkowe to jednak utrudni realizację niektórych usług.
Sugerujemy także podanie danych profilowych, które zwiększą skuteczność korzystania z Ads-Center.NET

Jakie masz uprawnienia wobec Ads-Center.NET w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom i są wykorzystywane wyłącznie w ramach serwisu Ads-Center.NET Sp zoo.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe wyłącznie organom ścigania lub kontroli na pisemny wniosek.
Nie odpowiadamy za udostępnianie danych przez Ciebie w profilu publicznym w Ads-Center.NET

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów statystycznych, marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Zgodnie z wcześniejszym punktem nie udostępniamy danych naszych użytkowników innym podmiotom więc Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie np. profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany polegający na analizie informacji o Tobie i Twoich preferencji, zainteresowań i dopasowania odpowiednich ofert i usług.Nasza firma Ads-Center.NET istnieje od 2006- 2024 r.
Prawa do treści oraz grafik zastrzeżone dla właściciela lub podmiotów których są własnością. Kopiowanie treści z Ads-Center.NET , subdomen oraz podstron surowo zabronione, wszelie prawa majątkowe są zastrzeżone.